Załącznik nr 1

Do regulaminu Konkursu wiedzy przyrodniczej
pt. „Nic w przyrodzie nie ginie”

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Pola zaznaczone * są wymagane

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z dostępnym na stronie www.ptaki.akcjalokalna.org regulaminem Konkursu wiedzy przyrodniczej pt. „Nic w przyrodzie nie ginie” i akceptuję wszystkie jego postanowienia.


O Konkursie dowiedziałam/łem się z instytucji - szkoła, dom kultury, biblioteka, dom dziecka.
Jeśli TAK, proszę poniżej wpisać pełną nazwę instytucji i jej adres.

Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:
1. przetwarzanie danych osobowych przez Fundację LAS zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U.2002.101.926 j.t. (2012.01.01 zm. Dz.U.2011.230.1371 art. 30, USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity) w zakresie i celu realizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu jak również wydania nagrody. 2. bezpłatne rozpowszechnienie wizerunku, danych i wypowiedzi w związku z udziałem w Finale Konkursu.