03.09 – Bug. Migracje ptaków.

żurawDolina Dolnego Bugu obejmuje odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny, aż do Jeziora Zegrzyńskiego – ok. 260 km. 

Tym razem wybierzemy się w okolice ujścia Bugu. Szeroka dolina rzeki, otwarte tereny, dzikie pola i łąki, oraz wody Bugu, Narwii i Zalewu Zegrzyńskiego to świetne miejsce odpoczynku ptaków podczas migracji.

Po rozlewiskach Bugu w okolicach ujścia, Kuligowa i Słopska oprowadzą na dwaj przewodnicy:
– Marek Twardowski, czyli znany nam już z innych wycieczek ornitolog znad Buga, który zna tam każdy krzak,
– Robert Miciałkiewicz, doskonały faunista, przewodnik wielu wycieczek ornitologicznych po Warszawie i okolicach.

Na jakie ptaki możemy liczyć? To czas migracji i można spotkać naprawdę wyjątkowe okazy. Na terenach nadbużańskich można zaobserwować bardzo liczne:
– siewkowate – sieweczki rzeczne, obrożne, czajki,
– bekasowate – biegusy, kszyki, słonki, rycyki, brodźce,
– jastrzębiowate – błotniaki stawowe, łąkowe, kanie rude i czarne, orliki krzykliwe, orliki grubodziobe,
– sokołowate – kobuzy, kobczyki,
– perkozy – bywa tu dwuczuby, rdzawoszyi, perkozek zwyczajny,
– kaczki – na przykład rożeńce, świstuny, cyranki, hełmiatki.

 

 

icon_pdfPROGRAM WYCIECZKI