25.09 – Rzadkie i ciekawe

fot.BartoszLaskowski

fot. Bartosz Laskowski, 11 lat

Które ptaki są rzadkością na Mazowszu? Które w niedługiej przyszłości będą rzadko spotykanym u nas gościem? Warto się dowiedzieć, aby zdążyć jeszcze nacieszyć oczy.

Na przykładzie Warszawy i innych metropolii Europy dr Tomasz Mazgajski przedstawi miasta jako środowisko bogate w ptaki. Opowie też o ciekawych gatunkach ptaków Mazowsza. Poda przykłady udanych i nieudanych reintrodukcji gatunków.

W 2000 roku profesor Maciej Luniak, również z Muzeum i Instytut Zoologii PAN, pisał: „W ciągu ostatnich kilkunastu lat (1986-2000) na obszarze Warszawy zanotowano obecność 247 gatunków ptaków. Wśród nich 187 gatunków zaliczono do występujących regularnie, tzn. co roku lub prawie co roku, a 60 uznano za pojawiające się nieregularnie lub rzadko. (..) 62-76 gatunków przestało gnieździć się lub zmniejszyło swój stan: perkoz rdzawoszyi, głowienka, błotniak stawowy, sokół wędrowny, wodnik, kureczka nakrapiana, derkacz, kuliczek piskliwy, rybitwa czarna, zimorodek, strumieniówka, świerszczak, brzęczka, srokosz, muchołówka mała, pełzacz ogrodowy, dziwonia”*. Wg badań profesora Macieja Luniaka osiem gatunków ptaków przestało się gnieździć w Warszawie, chociaż niegdyś były tu obecne: cyranka, sieweczka obrożna, kobuz, rycyk, brodziec krwawodzioby, płomykówka, lelek, podróżniczek. Znaczny spadek w naszym mieście wykazało 19 gatunków lęgowych: czajka, kuropatwa, turkawka, kukułka, pójdźka, dudek, krętogłów, dzięcioł średni, dzierlatka, skowronek, świergotek drzewny, słowiki rdzawy i szary, sikora uboga, gąsiorek, gawron, trznadel, potrzeszcz, ortolan.

Tak wyglądała sytuacja 15 lat temu. Jak jest obecnie? Które ptaki stanowią rzadkość? Właśnie o tym opowie dr Tomasz Mazgajski.

* Atlas Warszawy zeszyt 8, „Ptaki Warszawy 1962-2000”, Maciej Luniak, Paweł Kozłowski, Wiesław Nowicki, Joanna Plit, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Warszawa 2001

Czas: godz. 15.30

WSTĘP WOLNY