17.09 – Kępa Zawadowska

wisla_2012_fot.AnkaGrzeKępa Zawadowska jest granicą rezerwatu ornitologicznego „Wyspy Zawadowskie”, który to został utworzony w grudniu 1998 r. aby zachować ostoje lęgowe rzadkich i ginących gatunków ptaków występujących na obszarze Wisły. Na jego terenie można zaobserwować ok. 150 gatunków ptaków, w tym 85 gniazdujących.

W okolicach Kępy znajdują się też najciekawsze w Warszawie łęgi sąsiadujące z rzeką. Stwarzają one komfortowe warunki nie tylko dla rodzimych gatunków ptaków, ale również dla migrujących, dla których Wisła jest swoistym korytarzem migracyjnym z północy i wschodu na południe. Oraz z powrotem.

Na terenie rezerwatu i w jego okolicach gniazdują śmieszki, mewy siwe, pojedyncze pary mewy srebrzystej i czarnogłowej, rybitwy rzeczne i białoczelne oraz nieliczne sieweczki rzeczne i obrożne. W czasie migracji można zaobserwować m.in. kwokacze, łęczaki, samotniki i biegusy. Czasem można spotkać rybołowa. Na wyspach zimują stada nurogęsi, gągołów, bielaczki z dalekiej północy.

Po terenach Kępy oprowadzać będą – Marek Twardowski i Robert Miciałkiewicz.

__________________________________________________________________

Wycieczka bezpłatna! – dojazd własny
Liczba miejsc ograniczona – Rezerwacja mailowa na adres: ptaki@akcjalokalna.org.
Prosimy o podanie imienia i nazwiska.
__________________________________________________________________

TERMIN – 17 września 2016

CZAS – start: 9.00; koniec: ok. 12.00 – 13.00

MIEJSCE ZBIÓRKI – Wilanów, róg Wału Zawadowskiego i ul. Zaściankowej.

Kępa-Zawadowska