20.11 – Nietoperze

fotadamolszewskiW Polsce przydomowe piwnice stanowią miejsce hibernacji dla co najmniej 10 gatunków nietoperzy. Piwniczki ziemne były bardzo popularne na Mazowszu, a wiele z nich pozostało opuszczone po wykupieniu osad przez Kampinoski Park Narodowy.

Jesienią 2010 r. na terenie parku przysposobiono ponad 100 sztuk nieużytkowanych piwniczek ziemnych na zimowiska nietoperzy. Prawdopodobnie wcześniej piwniczki te nie stanowiły miejsc zimowania tych ssaków, jednak już po ich adaptacji, w pierwszym sezonie zimowym, zasiedlenie wynosiło 26%, w następnym 43,2%, a w trzecim 64,2%. W ciągu trzech zimowych spisów w adaptowanych piwniczkach ziemnych stwierdzono 6 gatunków nietoperzy.

Więcej na temat nietoperzy podczas wycieczki z Adamem Olszewskim, który zajmuje się ochroną małych zimowisk nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym.

Spotkanie będzie składało się z dwóch części:

  1. prelekcji w kameralnych warunkach – o nietoperzach, ich zwyczajach i gatunkach występujących w Polsce i na Mazowszu. Dowiemy się co zagraża nietoperzom i co można zrobić, by żyło im się lepiej.
  2. wyjścia w teren w poszukiwaniu hibernujących nietoperzy. Podczas spaceru poznamy aktywne formy ochrony tych wyjątkowych ssaków i zobaczymy jak zimują.

__________________________________________________________________

Wycieczka bezpłatna! – dojazd własny
__________________________________________________________________

TERMIN – 20 listopada 2016

CZAS – start: 10.00; koniec: ok. 13.30 – 14.30

MIEJSCE ZBIÓRKI – Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy, k. Kampinosu.

kampinos_mpk