WYCIECZKI 2016

fotadamolszewski20.11 – Nietoperze – spotkanie z Adamem Olszewskim, który zajmuje się ochroną małych zimowisk nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym.

 

 

 

JeziorkoTorfy15.10 – Mazowiecki Park Krajobrazowy. Wędrówka od Bazy „Torfy” i Jeziorka Torfy, przez Bagno Całowanie, aż na wydmę Pękatkę. W programie również zwiedzanie Centrum Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Celestynów.

Brudzeńskie-Jary08.10 – Brudzeńskie Jary – rezerwat utworzony w 2002 r na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Jedno z najpiękniejszych jego miejsc. W siedzibie parku spotkanie z sokolnikiem i jego sokołem wędrownym.

wisla_201217.09 – Kępa Zawadowska to granica rezerwatu ornitologicznego „Wyspy Zawadowskie”, który to został utworzony w grudniu 1998 r. aby zachować ostoje lęgowe rzadkich i ginących gatunków ptaków występujących na obszarze Wisły.

żuraw03.09 – Bug. Migracje ptaków. Tym razem wybierzemy się w okolice ujścia Bugu. Szeroka dolina rzeki, otwarte tereny, dzikie pola i łąki, oraz wody Bugu, Narwii i Zalewu Zegrzyńskiego to świetne miejsce odpoczynku ptaków podczas migracji.

rusałka pawik 206.08 – Kampinos. Motyle. Podczas wycieczki poznamy motyle i ćmy na łąkach Puszczy Kampinoskiej oraz gatunki drzew i krzewów.

pierwiosnek31.07 – Powsin. Ogród Botaniczny PAN. Gatunki rodzime i obce. Biomonitoring zanieczyszczeń środowiska.

SzwajcariaMazowiecka_m16.07 – Mazowiecka Szwajcaria. Czyli Brudzeński Park Krajobrazowy i okolice. Swój charakter zawdzięcza rzece Skrwie Prawej, której głęboka, kręta dolina wcina się na kilkadziesiąt metrów w wysoczyznę. W dolinie Skrwy mamy wielopoziomowe tarasy rzeczne i strome skarpy pocięte jarami i wąwozami.

Narew2_0602.07 – Narew, czyli Narwiański Park Narodowy. W programie spacer kładką Śliwno-Waniewo i spływ kajakowy. Wszystko pod okiem i przewodnictwem ornitologów i przewodnika NPN.

Białowieża_0718.06 – Białowieża. Joanna Kossak opowiada o życiu w w środku Puszczy. Wizyta w Muzeum Przyrodniczym i wycieczka do Obszaru Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego.

żaba_Grze04.06 – Kozienice. Wyjazd do Puszczy Kozienickiej pod znakiem żab, traszek i gadów. Wędrówka poza szlakami ze Sławkiem Wąsikiem, który ten las zna jak nikt inny.

Śliwno_kładka-wśród-bagien21.05 – Narew. Spacer po „polskiej amazonii” z przewodnikiem i spływ kajakiem po najatrakcyjniejszym odcinku Narwi.

stawy_Grze14.05 – Stawy Raszyńskie. Wycieczka z doświadczonymi ornitologami tuż za rogatki Warszawy do miejsca lęgowisk i żerowisk ponad 100 gatunków ptaków wodno-błotnych!

kaczeńce_fot.D.Grabowski23.04 – Biebrza. To mekka każdego szanującego się ptakoluba. W programie: ostoja ptaków PTOP „Wizna-Pulwy”, rozlewiska Doliny Biebrzy w Burzynie, mekka ptasiarzy w okolicach Brzostowa, Biały Grąd – rozlewiska wśród łąk pełnych ptaków wodno-błotnych.

1517-47957a5498527ddf261187710bef7f3a42f2d43716.04 – Bug. Nadbużański Park Krajobrazowy to: Ostoja ptaków – ponad 200 gatunków ptaków, torfowisko między wydmami – Kules, 200-letnie olsze i 120-letnie świerki na torfie – Rezerwat Jegiel.