Ptasi raj – Dolina Dolnego Bugu

Alpsdake (Praca własna) CC BY-SA 3.0

Nadbużański Park Krajobrazowy to największy park krajobrazowy w województwie mazowieckim. Powstał w 1993 roku. Ma chronić swobodnie meandrującą rzekę Bug i jej doliny z dużą ilością starorzeczy. Ta rzeka jest jedną z niewielu prawie nienaruszoną przez człowieka.

Tworząc park zachowano też ostatnie pozostałości dużych kompleksów leśnych, zbiorowiska licznych roślin chronionych, muraw napiaskowych i kserotermicznych oraz piękne łęgi nadrzeczne.

A to wszystko zaledwie 80 km od Warszawy…

Na jakie ptaszory możemy liczyć?

Stwierdzono tu występowanie ponad 200 gatunków, w tym ponad 150 lęgowych. Kolonie rybitwy czarnej i jaskółki brzegówki należą do największych w kraju. Są to m.in.: kulik wielki, rybitwa rzeczna, rybitwa czarna, brodziec piskliwy, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna, żuraw, ale może będzie też derkacz. Można spotkać też zimorodki i żołny (trochę później niż nasz wyjazd). Na orlika krzykliwego mamy małe szanse, ale może pokaże się bocian czarny albo przepiękny brodziec krwawodzioby.

Ale to nie wszystko, bo NPN to również niezwykłe rośliny takie jak:

Czemu interesują nas rośliny? Im bogatszy i bardziej zróżnicowany świat roślin, tym więcej owadów. A jak są owady, to są też i ptaki!

KulesCiekawostki

Zawodowy znawca drzew oprowadzi nas po Torfowisku Kules, położonym w polodowcowej niecce otoczonej wydmami. Zwiedzmy także Rezerwat Jegiel – miejsce gdzie rosną 200-letnie olsy i świerki. Czekają na nas terenowe, przyrodnicze warsztaty dotyczące gatunków drzew. Jeśli chcecie wiedzieć jak długo dojrzewa szyszka sosny, które drzewo iglaste rośnie najszybciej, a które wytwarza miliony nasion, co jest najlepsze dla rzeźbiarzy, a co do wędzenia i czym jest bukiew, to nasze warsztaty są właśnie dla Was.

Trochę więcej o pewnym odcinku Bugu – Boskie dno